Preken van maart 2022

Preken van maart 2022

Laat een ieder die dorst heeft komen

Je mag putten uit de bron van Heil. Oorspronkelijk betekend Heil : geluk, zegen, behoud, geestelijk, welzijn, genezing, redding, toevlucht, troost, verlossing, voorspoed en welvaart. Allemaal betekenissen van Heil. Dat is een bron waar we uit mogen putten en het is niet dat je naar een bron hoeft te gaan, maar het is een bron die in ons is als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Luister nu de preek van Menno Colijn terug. En op de laatste, de…

Je bent vrijgesproken

Genade is het niet ontvangen wat we wel verdienden, namelijk veroordeling en de dood. Genade is wel ontvangen wat we niet verdienden namelijk vergeving en eeuwig leven. We hebben genade ontvangen en zijn vrijgesproken. We hoeven niet bang te zien want we weten dat we in Jezus boven de machten en krachten gesteld zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie…

De vergevende Vader

Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief;uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.Hoe harder ze geroepen werden,hoe meer ze hun eigen weg gingen.Ze brachten offers aan de Baälsen brandden wierook voor godenbeelden –terwijl Ik het toch was die Efraïm leerde lopenen hem op mijn arm nam.Maar zij beseften niet dat Ík hen verzorgde.Zacht leidde Ik hen bij de teugels,aan koorden van liefde trok Ik hen mee;Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,Ik hield…