Preken van december 2023

Preken van december 2023

Geestelijke disciplines

Afgelopen zondag sprak Geert Bode in onze samenkomst. Hij deelt een preek over geestelijke disciplines, gebaseerd op de Bergrede van Jezus. Hij benadrukt het belang van deze disciplines om het karakter van God te ontwikkelen en het koninkrijk van God op aarde uit te breiden. De preek behandelt onder andere bidden, bijbellezen, aanbidding, zegenen, proclameren, geven, vasten en dienen als geestelijke disciplines. Geert benadrukt de paradox van discipline, waarbij het inzet vereist maar tegelijkertijd beloningen van God oplevert. Hij bespreekt…

Op weg om Gods werk op Gods wijze te doen

In deze preek van Eugene staat Joshua centraal, die op het punt staat het Beloofde Land binnen te gaan. De focus ligt op het principe van het volgen van Gods weg, die al voorbereid is. Joshua wordt opgeroepen om Gods principes hoog te houden terwijl hij deze weg bewandelt. De nadruk ligt op het belang van afstand houden van de drukte van het bestaan om tijd te nemen voor reflectie en om Gods wil te leren kennen. Eugene benadrukt dat…