Preken van maart 2024

Preken van maart 2024

person holding Holy Bible

Leven met Gods woord

Benjamin begint zijn preek door te verwijzen naar 2 Timotheüs 3:14-4:4, waarin Paulus aan Timotheüs schrijft om trouw te blijven aan de leer en het Woord van God, zelfs te midden van afwijkingen en uitdagingen binnen de gemeente. Timotheüs wordt aangemoedigd om het Woord te prediken, vol te houden, te weerleggen, te bestraffen en te vermanen met geduld en onderricht. De preek gaat verder met de context van de brief van Paulus aan Timotheüs, waarin Timotheüs als jonge leider wordt…

Dopen; hoe en waarom?

Corne begint de preek met het benadrukken van de persoonlijke relatie met God en het belang van het luisteren naar Gods stem. Hij deelt zijn visie dat er geen kleine of grote gemeente bestaat in de ogen van God, maar dat elke gemeente belangrijk is in de geest. Hij moedigt de gemeente aan om zich bewust te zijn van hun kracht en impact, ongeacht hun grootte. Vervolgens bespreekt Corne het belang van gehoorzaamheid aan Gods woord en het volgen van…