Preken van mei 2024

Preken van mei 2024

trees under blue sky

De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie

e preek van Corné, getiteld “De heerlijkheid van Jezus IN ons en onze taak in actie,” bespreekt het unieke karakter van het christendom waarin God actief naar mensen zoekt in plaats van andersom. Corné benadrukt dat Jezus naar de aarde kwam om degenen die in nood zijn te redden, zonder dat zij eerst offers hoeven te brengen, aangezien Jezus zelf het offer werd. De preek legt de nadruk op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, die werd uitgestort…