Online archief (Pagina 2)

Online archief (Pagina 2)

Weerbaarheid en veerkracht

De preek van Eugene Poppe, getiteld “Weerbaarheid en veerkracht” gaat over het thema van kracht en moed in het licht van Bijbelse principes. De keuze voor dit thema kwam voort uit het herhaalde Bijbelse gebod om sterk en moedig te zijn. Eugene benadrukt de begrippen weerbaarheid en veerkracht als essentieel voor het omgaan met moeilijkheden in het leven. Weerbaarheid wordt omschreven als het vermogen om tegenstand te bieden en stand te houden in moeilijke situaties, zonder weg te vluchten. Veerkracht…

New start

In de preek “New Start” door Corné den Breejen wordt gesproken over het belang van proclamatie en het uitspreken van geloof in plaats van gevoel. Hij benadrukt dat, ondanks donkere tijden, het nieuwe jaar een periode is van groei en bloei in het geloof. Hij moedigt aan om de tijd te nemen die nodig is, niet gehaast te zijn, maar actief deel te nemen aan het groeien en bloeien in het geloof. Corné den Breejen verwijst naar Psalm 1, waarin…

Geestelijke disciplines

Afgelopen zondag sprak Geert Bode in onze samenkomst. Hij deelt een preek over geestelijke disciplines, gebaseerd op de Bergrede van Jezus. Hij benadrukt het belang van deze disciplines om het karakter van God te ontwikkelen en het koninkrijk van God op aarde uit te breiden. De preek behandelt onder andere bidden, bijbellezen, aanbidding, zegenen, proclameren, geven, vasten en dienen als geestelijke disciplines. Geert benadrukt de paradox van discipline, waarbij het inzet vereist maar tegelijkertijd beloningen van God oplevert. Hij bespreekt…

Op weg om Gods werk op Gods wijze te doen

In deze preek van Eugene staat Joshua centraal, die op het punt staat het Beloofde Land binnen te gaan. De focus ligt op het principe van het volgen van Gods weg, die al voorbereid is. Joshua wordt opgeroepen om Gods principes hoog te houden terwijl hij deze weg bewandelt. De nadruk ligt op het belang van afstand houden van de drukte van het bestaan om tijd te nemen voor reflectie en om Gods wil te leren kennen. Eugene benadrukt dat…

Goliath; kijken of zien

Leendert Verkerk bespreekt het verhaal van David en Goliath uit het Oude Testament. Hij benadrukt het belang van de principes die we kunnen leren uit deze oude verhalen en hoe deze principes van toepassing kunnen zijn op ons moderne leven.

Het Elfde gebod

Menno Colijn begint met het bespreken van het belang van geven en refereert aan een bijbelvers uit 1 Timoteüs 6:17. Hierin wordt benadrukt dat men moet vertrouwen op God in plaats van op rijkdom. Hij verbindt dit met het principe van geven en benadrukt de vreugde van delen en het opbouwen van een fundament voor de toekomst. Daarna komt het gesprek op “Het elfde gebod”, een term die hij zelf heeft bedacht en die niet in de Bijbel staat. Het…

Dankbaarheid

In deze preek bespreekt Corne den Breejen het belang van dankbaarheid, zelfs in moeilijke tijden. Hij benadrukt dat dankbaarheid meer een houding is dan een gevoel en dat het essentieel is om God te eren, ongeacht onze emoties. De nadruk ligt op het uiten van dankbaarheid, zelfs als het gevoel van vreugde niet direct aanwezig is. Highlights Tevens wordt benadrukt dat dankbaarheid een constante houding moet zijn, niet afhankelijk van onze wisselende emoties. Gebruikt wordt Psalm 18:1-25 Psalm 18 is…

Op de drempel van een nieuw seizoen

Eugene Poppe sprak over de geestelijke lessen van Jozua op de drempel van een nieuw seizoen. De vijf geleerde lessen zijn: Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat Ik het volk van Israël zal geven. Elk…

Jezus zien!

Marcel Oosterkamp bespreekt het belang van het ervaren van God en het kennen van de betekenis van het zien van de wereld met spirituele ogen. Hij benadrukt het belang van het herkennen en zien van Jezus Christus als de kern van ons geloofssysteem en hoe Jezus naar de hemel is gegaan en de mensheid eeuwige verlossing heeft gebracht. Tevens benadrukt hij het belang om je alleen te focussen op Jezus in het leven, en hoe dit een groter gevoel van…

Genade

Corné bespreekt het concept van genade en de rol ervan in het Christelijk geloof. Genade verwijst naar de onvoorwaardelijke liefde en gunst van God, ongeacht iemands daden of verdiensten. Genade kan verschillende vormen aannemen, waaronder vergeving en onverdiende gunst. Benadrukt wordt hoe belangrijk het is om dit geschenk van genade te aanvaarden en het onze keuzes, beslissingen en acties te laten bepalen. Hij verteld over hoe zijn eigen ervaring met zonde en behoefte aan vergeving voor hem een bron van…